Tuisblad Voornemende Studente
Voornemende Studente
APA Prospektus 2015 Afdruk E-pos

icon APA Prospektus 2015 (1.27 MB)

 

 
Voornemende studente Afdruk E-pos

Welkom by die AP Akademie!

STUDIE AAN DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE

Probleme in die onderwys is bykans daagliks in die nuus – ook probleme in die hoër onderwys. Universiteite het toenemend Afrikaner-onvriendelik geword. Die onderrigtaal is hoofsaaklik Engels. Voeg daarby die groot klasse, tekort aan bekwame dosente en administratiewe gebreke en ‘n mens verstaan dat studie vir baie Afrikanerstudente ‘n onaangename ervaring geword het.

Teen hierdie agtergrond wil ons die Afrikaanse Protestantse Akademie onder u aandag bring. Die APA het as die APK Teologiese Skool in 1988 begin. In 1999 is dit onder die naam Die Afrikaanse Protestantse Akademie as onafhanklike privaat tersiêre instelling by die Departement van Onderwys geregistreer. Dit is bevoeg om drie grade toe te ken, te wete BA, BTh en BPsig.

Die driejarige BA graad is die grondliggende graad wat verdere gespesialiseerde studie vir die student ontsluit. In dié graad kan studente tale bestudeer (Afrikaans, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Latyn, Grieks, Hebreeus) asook vakke soos Sielkunde, Christelike Berading, Sosiologie, Geografie, Wiskunde, Opvoedkunde, Bybelkunde, ens.

Die BTh – graad (‘n verdere drie jaar studie ná verwerwing van die BA – graad) is ontwerp om studente voor te berei vir die bediening. Hulle bestudeer vakke soos Ou en Nuwe Testamentiese eksegese en teologie, Dogmatiek, Kerkgeskiedenis en Kerkreg, praktiese vakke soos Homiletiek (predikkunde), Gemeentebou, ens.

Die BPsig – graad (‘n verdere eenjaarstudie na verwerwing van die BA – graad) sluit vakke in soos Christelike Sielkunde, Industriële Sielkunde, Kommunikasiekunde, ens. Dit word aangebied by ons satelietkampus te Germiston.

Met die BA – graad wat studente aan die APA verwerf het, kan hulle in enige van vier rigtings verder studeer:

· Teologie (BTh) ten einde predikant te word;

· Sielkunde (BPsig) ten einde sielkundige te word;

· Opvoedkunde deur die eenjarige gevorderde onderwyssertifikaat (NGOS) aan die Universiteit van Pretoria te verwerf ten einde onderwyser te word;

· Tale op Honneurs- en Meestersvlak aan enige ander universiteit ten einde vertaler, ens. te word.

 

Ons wil voornemende studente en hulle ouers nooi om met ons kontak te maak indien u enige navrae het, of indien u inligting verlang. Ons kantoor is oop Maandae - Vrydae 07:45-15:45.

 

Indien ‘n voornemende student besluit om by die APA te studeer, kan hy/sy vanaf 1 Oktober inskryf. ‘n Amptelike puntestaat deur die skool voorsien moet die aansoek vergesel.

 

Vir verdere navrae kan u ons kontak by (012) 344-3960. U kan ook ook ‘n epos stuur na Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien .

Ons sien daarna uit om u by die APA te Farendenstraat 430, Clydesdale in Sunnyside te ontmoet!

 
English speaking students Afdruk E-pos

English speaking students should note that our campus in Pretoria gives tuition in AFRIKAANS ONLY. Should you consider registering for a course at the APA and receive tuition in English, you are obliged to do it in Germiston.

Our Germiston campus gives tuition in ENGLISH ONLY. Should you consider registering for a course at the APA and receive tuition in Afrikaans, you are obliged to do it in Pretoria.

 
Oorsig oor die BTh kursus Afdruk E-pos

Hierdie Akademie is tans by die Onderwysdepartement as Private Tersiêre Inrigting geregistreer met die volmag om die volgende kwalifikasies toe te ken:

Baccalaureus Artium (BA); en
Baccalaureus Theologiae (B.Th.).

Volledige besonderhede oor die BA-studie word in 'n aparte prospektus voorsien. In hierdie prospektus word alleen gehandel oor die graad in Teologie: B.Th.

Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Bladsy 1 van 2