Laai die Prospektus vir 2018 hier af.

Prospektus 2018

BA-Graad

Lees Meer

BTh-Graad

Lees Meer

Certificate
Department: Higher Education and
Training, Republic of South Africa

Vind meer uit

‘n Doelbewuste Kursus by die AP Akademie geskryf deur Prof. dr. Johan Bosman

Vind meer uit

Het jy geweet?

Vind meer uit

Wat die BA betref, is daar onder meer die volgende beroepsmoontlikhede:

  • Taalberoepe
  • Teologie
  • Sielkunde
  • Veelsydigheidsberoepe met betrekking tot bv. Rekenaartegnologie, Wiskunde, Sosiologie, ens.
  • Onderwys
  • Menslike Hulpbronne

Fakulteit:

Lettere en Wysbegeerte
Dekaan: Prof. GDS Smit
Sekretaresse: Me. A van der Westhuizen

Doen Aansoek

Wat die BTh betref:

  • Die toelatingsvoorwaarde vir die BTh, is enige B-graad met Grieks en Hebreeus tot minstens op tweedejaarsvlak.
  • Die BTh verleen toegang tot aansoek om predikant te word.
  • Dienswerk in jeugbediening en berading kan gevolg word.
  • Die BTh-graad word vanaf 2019 uitgefaseer en sal DV vervang word met ‘n vierjarige B.Div-graad (tans nog in proses)

Fakulteit:

Fakulteit Teologie
Dekaan: Prof. A. Swanepoel
Sekretaresse: Tans vakant

Doen Aansoek