Sluiting van Administrasie vir 2017

Die Raad van die APA het tydens sy vergadering gehou op 16 November 2017 besluit dat die APA se kantore sluit op 15 Desember 2017 om 12:00 vir die Kersreses. Die kantore open weer op 3 Januarie 2018.

‘n Geseënde Christusfees word ons personeel, studente en familie toegewens. Ons bid dat 2018 vir u elkeen ‘n jaar van opwinding en seën sal wees.

Die APA wens Dr. Marlene le Roux geluk met prestasie!

Een van die APA se dosente in Duits, dr. Marlene le Roux, woon DV die XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer vanaf 31 Julie tot 4 Augustus in Fribourg / Freiburg in Switserland by. Slegs twee Duitsonderwysers en een Duitsdosent uit Suid-Afrika is gekeur om die geleentheid, wat elke vier jaar in Europa plaasvind, by te woon.  Tydens hierdie konferensie gaan ‘n uiteenlopende verskeidenheid vakwetenskaplike temas rondom Deutsch als Fremdsprache aangespreek word. Haar voorlegging “Der Grimmsche Märchenheld als Identifikationsfigur für Jugendliche im Zeitalter der WWW” is aanvaar vir aanbieding tydens die konferensie.

Ons wens haar baie geluk en sterkte vir die konferensie!

Ondersteun die Stap-vir-Bybels 2017 (aangebied deur Ring van Moot-Sentraal)

2 September 2017