Studente organisasie en struktuur ontbreek glad nie by die APA nie, maar verleen steun aan ’n studentelewe van pret en doelgerigtheid in ’n veilige omgewing waar warmte en ’n gevoel van tuiswees die studentelewe laat floreer.

Huisvesting op die kampus beskikaar:

Die behuising kostes by Farendenstraat 432 is as volg vir APA studente:

Klein woonstel R2000

Groot woonstel R3000

Kamers in die huis R2500

Die woonstelle het ‘n badkamer en kitchenette in.
Kamers in die huis kan gedeel word en het ‘n gesamentlike kombuis en badkamer.

Skakel Elanie vir meer inligting

012 344 3960

Studenteraad

Die studenteraad word jaarliks verkies om die studente te verteenwoordig en te help om die studenteratwerk so glad as moontlik te laat verloop. Hierdie studenteraad reël onder meer aangeleenthede oor studentedrag, studenteprestasies, pretdae en funksies soos die jaarlikse dinee. By hierdie glansgeleentheid verkeer professore, dosente, studente en hulle metgeselle op ’n gesellige wyse saam voordat daar in alle erns vir die finale eksamens voorberei word.

Die studenteraad vir 2017 is:

Constant Bester (voorsitter)
Lezanne Diedericks (ondervoorsitter)
Nadine Viljoen (sekretaresse)
Luïse Horn (skriba)

APA Dinee

Die studenteraad van die APA vir 2017 is by die APA Dinee aangewys. Baie geluk aan dié wat verkies is en sterkte met die groot taak!

Studenteraad 2017

Van links na regs: Lezanne Diedericks, Constant Bester, Luïse Horn, Nadine Viljoen.

Majuba 2017

Die APA was die gasheer van die jaarlikse Majuba-fees naby Volksrust. Die studente het fluks gehelp met die aanbied van die program.

Gradeplegtigheid 2017

Baie geluk aan ons studente wat in Maart graad gekry het!

NAMPO 2017

Die APA was by NAMPO!  Baie dankie aan ons goeie vriende by TLUSA met wie ons ‘n stalletjie kon deel!

Kragdag Junie 2017

Die APA was by Kragdag!  Die grootste Afrikaanse hernubare energie en selfstandigheids-ekspo in die wêreld. Die slagspreuk van Kragdag is: Doen jou eie ding! Die APA sê: Jy hoef nie afhanklik te wees van staatsinstellings nie. Kom studeer in Afrikaans by ‘n instelling met ‘n klassiek-Christelike erfenis en waardes.

Die AP Akademie was op toer in Israel.

‘n Paar van die Teologiese studente het ‘n toer saam met die APA meegemaak na Israel en Egipte. Hier is enkele foto’s.

Ons maak binnekort weer so…

Die Afrikaanse Protestantse Akademie…

OU SPORE. NUWE WEË

Die AP AKADEMIE is op Facebook. Volg ons vir nuus en gebeure.