Die promosieplegtigheid van Die Afrikaanse
Protestantse Akademie
vind plaas op

Woensdag

09 – 03 – 2022

Tyd: 15:00

PLEK:

Afrikaanse Protestantse Kerk, Moot Sentraal
Hoek van Ben Swart-, Japonica- en Karriboomstraat, Môregloed, Pretoria
Elke kandidaat mag vier gaste na die geleentheid nooi. 
RSVP voor 4 Maart 2022 deur Ja of Nee te kies.
Deel die bladsy: