Afrikaanse Protestantse Akadmie NPC se bestaansdoel

Ons ontwikkel leiers, in Afrikaans as onderrigstaal, wat streef na ‘n kultuurlewe van klassieke Christelike skoonheid, harmonie en wysheid.