Doen Aansoek

Internettoegang vir aanlyn klasse

Personeel en studente van die APA, die Raad op Hoër Onderwys het in die lig van die COVID-19 krisis, op 17 April 2020 'n brief geskryf waarin alle universiteite versoek word om voort te gaan

AANSOEKVORM NGOS 2021

AANSOEKVORM NGOS 2021

AANSOEKVORM 2021 BA

AANSOEKVORM 2021 BA

AANSOEKVORM 2021 BDiv

AANSOEKVORM 2021 BDiv

HERVATTING VAN AKADEMIESE PROGRAM OP 20 APRIL 2020

Rektorskrywe aan studente en personeel_8 April 2020

Promosieplegtigheid 2020

Promosieplegtigheid 2020 Baie geluk aan die Graduandi wat vanjaar die graad in absentia ontvang het.

APA Gradeplegtigheid 2020

Die APA se jaarlikse promosieplegtigheid vind plaas DV op 18 Maart 2020 om 16:00 by die kerkgebou van die AP Kerk Moot-Sentraal (h/v Japonica en Ben Swart, Môregloed, Pretoria - kaart bygevoeg). By hierdie geleentheid

Welkom aan alle nuwe studente

Baie hartlik welkom aan al ons nuwe studente. Dankie dat julle die APA gekies het! Mag u ‘n geseënde 2020 beleef en alles wat mooi is vir die akademiese loopbaan wat voorlê. Ek is seker

APA dosent stel nuwe “gedenkboek” bekend

Die Boerevrou gedenkboek 2019, wat die ontstaan van die eerste vrouetydskrif 100 jaar gelede herdenk, is deur dr. Jeanette van Rensburg op 27 Februarie 2019 by die APA bekendgestel. Lees die volledige artikel hier by

APA Gradeplegtigheid 13 Maart 2019

Die APA se jaarlikse promosieplegtigheid vind plaas DV op 13 Maart 2019 om 16:00 by die kerkgebou van die AP Kerk Moot-Sentraal (h/v Japonica en Ben Swart, Môregloed, Pretoria - kaart bygevoeg). By hierdie geleentheid gaan

In Memoriam: mev. Jeanette Butler

Die APA het met leedwese kennis geneem van die skielike afsterwe van mev. Jeanette Butler, wat tot onlangs nog betrokke was by die APA as dosent in die vak Afrikaans. Ons innige simpatie aan die

Die APA begin ‘n nuwe koor.

Op Woensdag 23 Januarie 2019  om 08:40 vind die eerste byeenkoms plaas van die APA se nuwe koor. Die APA het 'n ooreenkoms aangegaan met mnr. Braam van Tonder wat die nuwe koor vir ons

APA verwelkom nuwe personeel

Die Senaat van die APA het teen die einde van 2018 besluit om twee nuwe aanstellings te maak om die administrasie van die instelling verder te ondersteun.   IT AFDELING Mnr. Paul Maré is aangestel

Boodskap van die Rektor

Ons slagspreuk, “Ou spore – nuwe weë”, verwoord ons roeping om ’n klassiek-Christelike tradisie binne ons eie, sowel as ander gemeenskappe te bevorder. Ek wil graag verwys na ‘n opmerking wat die bekende CS Lewis

Voorspoedige 2019 toegewens

Die AP Akademie wens al ons personeel, studente en hulle geliefdes 'n geseënde en voorspoedige 2019 toe. Baie dankie aan elkeen wat 'n bydrae lewer om die APA 'n akademiese instelling van besondere karakter te

Geseënde Christusfees

Die AP Akademie wens al ons personeel, studente en geliefdes 'n geseënde Christusfees toe. Mag u elkeen die vrede en die genade van ons Hemelse Vader beleef.

APA kry nuwe rektor

Die Raad van die APA het in September 2018 vir prof. Gerrit Smit (voorheen Dekaan van die Fakulteit Teologie) aangewys as die nuwe rektor van die AP Akademie met ingang 1 Januarie 2018. Hy volg

my.APA kry nuwe baadjie

  Studente en personeel van die APA sal aan die begin van 2019 'n splinternuwe baadjie vir die my.APA studente-portaal kan sien. Heelwat nuwe funksies sal ook op die blad beskikbaar wees. Nog 'n stap

Dr. Peter Leithart van die VSA besoek die APA

Dr. Peter Leithart (lees hieronder 'n verkorte CV) van die VSA besoek die AP Akademie DV in Oktober 2018 as gas en op uitnodiging van die Fakulteit Teologie. Dit is 'n geleentheid wat u nie

APA Opening en Teologiese dag 2019

Amptelike opening van Die Afrikaanse Protestantse Akademie 2019 Datum:  Sondag, 20 Januarie 2019 Tyd: 18:00 Openingsdiens Plek: AP Kerk Pretoria-Oos Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, PRETORIA ------------------------------------------------------------------------------------------------- APA TEOLOGIESE DAG Datum: Maandag, 21 Januarie 2019 Tyd:

Kom saam op die Israel en Egipte studietoer in 2019

STUDIETOER na Egipte & Israel 25 September - 7 Oktober 2019 Onder leiding van Prof. Johan Bosman. Bespreek vroegtydig. Beperkte aantal sitplekke. Kies hier vir meer inligting.

APA Dinee 20 Oktober 2018

Nuwe stilwordhoekie op kampus

Op 31 Julie 2018 is die nuwe "stilwordhoekie" op die kampus van die APA bekend gestel. Studente en personeel word uitgenooi om hiervan gebruik te maak. Baie dankie aan mevv. Adendorff en Swanepoel vir die

Afrikaanse Bybel met kantaantekeninge goed op dreef

Die Teologiese Fakulteit van die AP Akademie is tans betrokke by die internasionale vertaalprojek van die Gereformeerde Bijbel Stichting (Nederland) (lees vorige artikel hier). Die doel met die projek is die vertaling van die kommentaar wat

APA en ander Afrikaanse Privaat instellings gesels oor toekoms

Die AP Akademie, Aros en Akademia het in 2017 gesamentlik die Forum vir Afrikaanse Privaat Universiteite gestig. Die AP Akademie het weer Vrydag 9 Maart 2018 samesprekings gevoer met Aros en Akademia oor die toekoms

APA Gradeplegtigheid 2018

Die AP Akademie het op 7 Maart 2018 ons jaarlikse gradeplegtigheid gehad. Dit was 'n besondere aand met talle ouers, studente en graduandi wat luister aan die geleentheid verleen het. Mnr. Bennie van Zyl, hoofbestuurder

Erasmus+ leerlingskap program (Thessalonika, Griekeland)

Erasmus+ leerlingskap program vir Klassieke studie Studente en Alumni van die APA wat Grieks 3 of Latyn 3 met lof geslaag het en belangstel om 'n MA of PhD in Klassieke Tale (Grieks of

Studentenuus

Studente organisasie en struktuur ontbreek glad nie by die APA nie, maar verleen steun aan ’n studentelewe van pret en doelgerigtheid in ’n veilige omgewing waar warmte en ’n gevoel van tuiswees die studentelewe

Nuusbrokkies voor die einde van 2017

Legitimasiegeleentheid 2018 Die legitimasie van die afgestudeerde teologiese studente van die AP Kerk vind plaas DV 28 Januarie 2018 om 18:00 by die AP Kerk Pretoria-Oos tydens die jaarlikse openingsgeleentheid van die APA.

APA betrokke by internasionale navorsingsprojek

Die Teologiese Fakulteit van die AP Akademie is betrokke by ‘n internasionale navorsingsprojek, in samewerking, en met befondsing van die Nederlandse Gereformeerde Bybelstigting (GBS), gesetel in Nederland. Die doel met die projek is die vertaling

Schola Scripta

https://www.apa.ac.za/schola-scripta/

‘n Wortelsaak in ons tradisie

’n Wortelsaak in ons tradisie deur: prof. Alwyn Swanepoel (Toespraak gelewer by Orania se Burgerraadsdinee, April 2016) Meneer die Seremoniemeester, Een van die wonderlike dinge van ’n aand soos vanaand is dat ons werklik rede

NGOS

Nagraadse gevorderde onderwyssertifikaat (NGOS) Hieronder is 'n uiteensetting van die vereistes vir die NGOS. Alternatiewelik kan jy die Prospektus vir die NGOS hier aflaai. Dit bevat meer inligting as die

Sieners in plaas van kykers

Sieners in plaas van kykers                       deur: prof. Alwyn Swanepoel Selfstandigheid is belangrik, ook as dit by universiteite kom. Maar om selfstandig te wees in tersiêre vorming en opleiding gaan oor baie meer as net selfstandige

Sola Gratia

Sola Gratia deur: Charlotte Möller 'n Kerkdeur roep dit uit … In die aanloop tot die 500-jarige herdenking van die Reformasie mag gelowiges nie ore wegdraai om nie meer na die ou-ou eggo van die

Cammenga en Gritters by APA

Boekbekendstelling: Fool’s Talk deur Os Guiness

deur: Prof. Gerrit Smit In sy boek, Fool’s Talk: Recovering the Art of Christian Persuasion wys Guinness op die kuns wat geïmpliseer word rondom kreatiewe oorredingsvermoë. Hy noem oorreding ‘n kuns, en nie ‘n wetenskap

Verkeerde brandstof laat die enjin stik

Die Suid-Afrikaanse landskap is op ongekende wyse aan die verander. En daarmee word nie net die fisiese landskap nie, maar ook die sosiale, teologiese, opvoedkundige en etiese landskap bedoel. Die fisiese erodering van die landskap

Prof dr. Joseph A. Pipa Ontvang by die APA

Die AP Akademie en internasionale akademiese kontak Op 18 Maart 2013 het die Akademie Prof dr. Joseph A. Pipa, die President van die Greenville Presbyterian Theological Seminary in South Carolina, Amerika ontvang. Hy het die

‘n Doelbewuste kursus by die AP Akademie

Hoe het die wêreld ontstaan? Wat is kennis en hoe weet ‘n mens dat jy met kennis en waarheid te doen het? Wie en wat is die mens regtig? Hoekom is ek hier op aarde?

Biblioteek

Die FAH VAN STADEN BIBLIOTEEK is toegerus met boeke, vaktydskrifte en ander publikasies vir onder meer die volgende: Teologiese vakke, Sielkunde, Opvoedkunde, Afrikaans, Bybelkunde, Duits, Frans, Engels, Filosofie, Geskiedenis, Grieks, Hebreeus, Aramees, Latyn, Opvoedkunde, Sielkunde,

Leer ken prof. dr. JAE (Koos) Adendorff

Prof. Koos Adendorff het op 27 Maart 1953 die eerste lewenslig gesien in Hoedspruit in die Laeveld. Nadat hy sy skoolloopbaan in Warmbad en Delmas voltooi het, verwerf hy die grade B.A. en B.D. asook

Leer ken Prof. dr Johan Bosman

Na verwerwing van die grade BA en BD aan die Universiteit van Pretoria studeer hy in Nederland aan die Theologische Universiteit, Kampen (Broederweg), van die GKN (Vrijgemaakt). Prof. Johan Bosman word in

Meer oor prof. Gerrit Smit

Hy het matriek geskryf aan die Hoërskool Brandwag in Benoni. Daarna het hy die graad BA aan die Universiteit van Pretoria (UP) met lof verwerf met Grieks en Hebreeus as hoofvakke. Hy het ingeskryf

Die ontwikkeling van die Graad B.Th tot en met 2013

Salmon Dannhauser Nel is op 4 Februarie 1961 op Utrecht in die destydse Natal gebore. As jongste kind van ‘n gesin van vyf kinders, het hy aan die Hoërskool Utrecht gematrikuleer waarna hy by die

The Temple and the Church’s Mission: A Biblical Theology of the Dwelling Place of God – Book by Dr Gregory Beale

Dr Gregory Beale - Westminster Theological Seminary Review: John M Kight - It will alter the way that you read your Bible and motivate you to worship! March 18, 2016 There are few books that

APA – Gradeplegtigheid

Op 9 Maart 2016 is Prof. dr. Alwyn Swanepoel en Prof. dr. Johan Schütte bevestig as nuwe voltydse teologiese dosente en het die AP Akademie sy jaarlikse gradeplegtigheid gehad. Kyk gerus na hierdie kort video en

Alumni

Die Afrikaanse Protestantse Akademie... OU SPORE. NUWE WEË Teologiese dag Die APA bied jaarliks 'n teologiese dag aan vir alle oud-studente in die Teologie en ander belangstellendes. Die kursus bied die afgestudeerde