Nie eens die uitdaging van gehoor- of siggestremdheid kon Dawid Nel stuit om sy roeping om predikant te word uit te leef nie.

Dawid het sy BTh-graad aan Die Afrikaanse Protestantse Akademie (APA) verwerf.

“Ek het op die ouderdom van vier al begin preek! Ek moes geweet het. Die lewe het egter heelwat draaie met my geloop. Na skool het ek gedink ek sal nooit weer ’n eksamen skryf nie. Musiek was my hele lewe. Ek het in 2007 ’n kogleêre inplanting gekry en dit het my hele sosiale lewe verander. Ek het geleer hoe om sosiaal te wees.”

Dawid het in 2010 dromme in ‘n orkes by ’n kerk gespeel. Dit is hier waar God met sy hart begin werk het.

“Dit was in 2013 by ’n Bybelstudie waar iemand, vir wie ek groot agting en respek het, my gevra het of ek dit nie wil oorweeg om teologie te studeer nie. Ek het al teen daardie tyd iets in my hart gevoel en daaraan gedink, maar ek het ook aan die prys van die roeping gedink en toe het ek nog gedink die prys is te hoog. Ek is egter aangemoedig om weer daaroor te dink.”

“Suiker is soos gif vir my liggaam. Ek is baie allergies vir preserveermiddels, veral kremetart en dit is wat my gehoor affekteer,” vertel Dawid.

Dawid het begin rondvra oor instansies wat teologie aanbied. Hy het ’n vriend wat ook sig-uitdagings het wat by die APA studeer het.

“Vir my was die een-op-een aandag wat die APA bied, deurslaggewend. Ek het ’n wonderlike – en uitdagende – tyd gehad met my studies, maar die APA het my lewe waar moontlik so maklik as moontlik gemaak.”

Die Baccalaureus in Teologie was ’n program van 360 krediete op vlak 7 van die Nasionale Kwalifikasie Raamwerk (NKR). Intussen is die BDiv op NKR vlak 8 deur die Raad op Hoër Onderwys (CHE) geakkrediteer. Die doel met hierdie program is om professionele persone op te lei met die nodige vaardighede om gemeentes en natuurlik ook gemeenskappe te bedien met ’n Bybelse wêreldbeskouing volgens die gereformeerde tradisie deur middel van Afrikaans.

Die gekwalifiseerde professionele persoon sal in staat wees om die Bybel, dogma en praktyk uitstekend in kontekstuele relevansie te bedien. Die program het ten doel om gegradueerdes te lewer wat vaardig is in die bediening van die Woord van die Here. Dit bring geestelike groei in ’n etiese- en professionele praktyk op die vaste grondslag van die Bybel en die klassieke Christelike tradisie om hul roeping in die samelewing te vervul.

Die gegradueerde moet individueel en onafhanklik kan funksioneer en ’n hoë vlak van leierskap kan toon. Die kursus het ten doel om kreatiwiteit en diens binne die raamwerk van die bogenoemde kwaliteite volgens die Bybel, dogma en praktyk te vestig en te bevorder. Die kwalifikasie artikuleer vertikaal na die Magister in Teologie op NKR-vlak 9.

Vir meer besonderhede besoek https://www.apa.ac.za/bdiv/ en om aansoek te doen gebruik die skakel https://www.apa.ac.za/doen-aansoek/

 

 

 

 

 

Deel die bladsy: