Doen Aansoek

APA Opening en Teologiese Dag 2020

Amptelike opening van
Die Afrikaanse Protestantse Akademie
Datum: Sondag, 26 Januarie 2020
Tyd: 18:00 Openingsdiens gelei deur prof. GDS Smit
Plek: AP Kerk Pretoria-Oos
Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, PRETORIA
—————————————————–
Die Afrikaanse Protestantse Akademie
TEOLOGIESE DAG

Datum: Maandag, 27 Januarie 2020

Tyd: 08:45 – 14:00 Verrigtinge word met ‘n vleisbraai afgesluit (u moet vooraf registreer vir ete).

Tema: Die kerk en verset

Ons vra dat alle kursusgangers voor die aanvang van die dag se verrigtinge seker maak dat hulle ‘n etekaartjie ontvang het.

Departement: Nuwe Testament
08:00-08:45 – Registrasie en tee/koffie

08:45-09:00 – Opening en verwelkoming

09:00-09:30 – Verskillende modelle vanuit die Skrif in terme van verset (Prof. GDS Smit)

09:30-09:45 – Vrae en bespreking

09:45-10:15 – Die teologie en strategie van Christelike verset (Prof. A. Swanepoel)

10:15-10:45 – Bespreking en vrae

10:45-11:15 – Tee/koffie

11:15-11:45 – Wat ons by die staat Israel kan leer? (mnr. Flip Buys)

11:45-12:00 – Bespreking en vrae

12:00-12:30 – Die kerklike bediening en die regstelsel (adv. Nadene Badenhorst).

12:30-13:00 – Vrae en bespreking

13:00-13:10 – Samevatting en afsluiting

13:10-14:00 – Ete

14:00-15:00 – Bespreking oor finansies vir AP Kerk predikante

 

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos
Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, PRETORIA

 

Webblad: www.apa.ac.za en www.apkerk.co.za
(Hou asseblief die webblad dop vir meer inligting.)

Registreer hier vir die Teologiese dag:

https://forms.gle/rkkqnRRZcrQWEL2e7

Kom saam op die Israel en Egipte studietoer in 2019

25 September – 7 Oktober 2019

Onder leiding van Prof. Johan Bosman.

Bespreek vroegtydig. Beperkte aantal sitplekke.

 • Reisplan:
  Vlieg na Kaïro om direk aan te sluit na Luxor, die stad van Amon-Ra. Oornag op die Nylrivier.
  Besoek die Mummie-Museum, Karnak-tempel, die valleie van die konings en koninginne.
  Deur die woestyn na die wêreld se oudste werkende klooster aan die voet van die berg Sinai.
  Daarna die tabernakel in die wildernis, Massada, Dooie See, Ein Gedi, Qumran, die doopplek van die HERE Jesus, Jerigo, op rond die See van Galilea.
  Kom verby Karmel, langs die kus, na Bethlehem om 3 nagte in Jerusalem te bly.
 • Reisplan onderhewig aan verandering indien nodig.
 • Ander hoogtepunte: Besigtig oorgelewerde manuskripte. Neem deel aan opgrawings. Ontmoet ʼn gereformeerde sendeling wat in Israel werk. Gesprek met Messiasbelydende Jode.
 • Wie?
  Teologiese studente en enige ander belangstellendes welkom – veral predikante met die oog op VTO-punte.
 • Wanneer?
  (13 dae) DV – 25 Sept tot 07 Okt 2019.
 • Verwagte koste?
  Bereken @ R14.50/$= R35 000.00 pp. R/$ het invloed.
 • Kontak prof. Johan Bosman (johan.bosman@apa.ac.za) vir besprekings en meer inligting.

APA Opening en Teologiese dag 2019

Amptelike opening van Die Afrikaanse Protestantse Akademie 2019

Datum:  Sondag, 20 Januarie 2019

Tyd: 18:00 Openingsdiens

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos

Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, PRETORIA

————————————————————————————————-

APA TEOLOGIESE DAG

Datum: Maandag, 21 Januarie 2019

Tyd: 9:00 – 13:10

Verrigtinge word met ‘n vleisbraai afgesluit.

Tema: Verhouding tussen Kerk en Staat en die hedendaagse rol van die NGb Art 36

Departement: Diakoniologie en Missiologie

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, PRETORIA

Kies hier om die Program vir die Teologiese dag te bekyk

VTO kort kursus in PATRISTIEK, 24-28 September 2018

Die Fakulteit Teologie van die AP Akademie bied DV Dinsdag 25 September – Vrydag 28 September 2018 ‘n VTO kort kursus oor die Patristiek (vroeg-Chistelike kerkvaders) aan vir leraars en ander belangstellendes. Na voltooing van die kort kursus sal suksesvolle kandidate ‘n sertifikaat vir die kursus ontvang. Die kursus sal vir leraars van die AP Kerkverband 5 VTO krediete tel. Volgens besluit van die Sinode van die AP Kerke 2017 (Sakelys Sinode 2017, p. 274, pt. 12. en 12.2), benodig leraars 25 VTO krediete by die Kuratorium vir ‘n VTO-diploma.

Leraars van ander kerkverbande en ander belangstellendes is ook baie welkom om die geleentheid by te woon.

Die koste beloop R700 per kursusganger en sluit die studiemateriaal, verversings en etes in behalwe Donderdagaand se ete by Rademeyers Restaurant. U kan die program hier aflaai.

Vir verdere inligting, kontak die Dekaan Teologie, prof. Gerrit Smit of ds. Johan Schutte.

Byeenkomste van die Teologiese werksgemeenskap 2018

Die volgende byeenkomste van die APTW (Afrikaanse Protestantse Teologiese Werksgemeenskap) vind plaas DV op die volgende datums:

 1. Vrydag 1 Junie 2018 om 09:00-12:00 by die AP Akademie, Farendenstraat 428, Clydesdale, Pretoria. Die dag se program word aangebied deur prof. Koos Adendorff.
 2. Vrydag 7 September 2018 om 09:00-12:00 by die AP Akademie, Farendestraat 428, Clydesdale, Pretoria. Die dag se program word aangebied deur prof. Johan Bosman.

Die tema vir vanjaar se werksgemeenskappe handel oor die prediking vanuit die Psalms. Die volgende werk is vanjaar onder bespreking tydens die werksgemeenskappe: O Palmer Robertson. 2015. The Flow of the Psalms. Discovering their structure and Theology. Phillipsburg/New Jersey:P&R Publishing.  Tydens die geleentheid op 1 Junie 2018, sal die bespreking handel oor hoofstukke 1-6. Tydens die geleentheid op 7 September 2018 sal hoofstukke 7-10 bespreek word. Belangstellenddes wat die geleenthede bywoon, word aangemoedig om die tersaaklike gedeelte uit die werk oor die Psalms voor die tyd deur te lees.

Alle leraars, teologiese studente en enige ander belangstellendes is welkom om die geleenthede by te woon. Volgens besluit van die Sinode 2017  van die AP Kerke (Sakelys 2017, p. 274, pt. 12) ontvang leraars van die AP Kerkverband een Vlak-1 VTO krediet vir die bywoning van ‘n Teologiese Werksgemeenskap.

Koffie/tee en verversings word om 12:00-13:00 geniet. Daar is geen koste verbonde aan die geleenthede nie, maar u bespreking by die Dekaan: Teologie, prof. Gerrit Smit sal waardeer word sodat ons weet vir hoeveel mense verversings voorberei moet word.

Kort Kursus in Latyn

Academia Latina: Schola Scripta kort kursusse

Meer inligting