Eksamenrooster 2018

 Teologie Eksamen BLOK A

BTh Ekamen (Blok A) 19 MAART-6 APRIL
Vaderlandse Kerkgesk. 4, 5, 6 03/19/2018 09:00
Algemene Kerkgesk. 4, 5, 6 03/20/2018 09:00
Kerkreg 4, 5, 6 03/22/2018 09:00
Kybernetiek 4, 5, 6 03/23/2018 09:00
NT Inleiding 4, 5, 6 03/26/2018 09:00
NT Argeologie 4 03/27/2018 09:00
NT Tekskritiek 4 03/28/2018 09:00
OT Eksegese 4, 5, 6 03/29/2018 09:00
NT Eksegese 4, 5, 6 03/29/2018 09:00
OT Teologie 4, 5, 6 04/03/2018 08:00
OT Inleiding 4, 5, 6 04/04/2018 08:00
Bybelse Kanongesk. 04/05/2018 08:00
Bybelse Hermeneutiek 04/05/2018 10:00
NT Teologie 4, 5, 6 04/06/2018 08:00

BA Eksamen Semester 1

BA Eksamen 21 MEI – 22 JUN.
GRK110, 210, 310 (Vraestel 1) 05/21/2018 09:00
OPV110, 210, 310 05/21/2018 09:00
RTG110, 210, 310 05/22/2018 09:00
WHS110, 210, 310 05/23/2018 09:00
GRK110, 210, 310 (Vraestel 2) 05/23/2018 09:00
SLS111 05/24/2018 09:00
FIL110, 210, 310 05/24/2018 09:00
NDR110, 210, 310 05/24/2018 09:00
CHB110, 210, 310 05/25/2018 09:00
HEB110, 210, 310 (Vraestel 1) 05/28/2018 09:00
ENG110, 210, 310 05/28/2018 09:00
SLK110, 210, 310 05/29/2018 09:00
BYB110, 210, 310 05/30/2018 09:00
GES110, 210, 310 05/30/2018 09:00
HEB110, 210, 310 (Vraestel 2) 05/31/2018 09:00
AFR110, 210, 310 (Taalkunde) 06/01/2018 09:00
GRF110, 210, 310 06/04/2018 09:00
AFR110, 210, 310 (Letterkunde) 06/05/2018 09:00
SOS110, 210, 310 06/06/2018 09:00
LAT110, 210, 310 06/07/2018 09:00
DTS110, 210, 310 06/08/2018 09:00

BA Her- en sieke eksamen

BA Her- en Siekeksamen 06/11/2018-06/22/2018
RTG110, 210, 310 06/11/2018 09:00
OPV110, 210, 310 06/11/2018 09:00
GRK110, 210, 310 06/12/2018 09:00
WHS110, 210, 310 06/12/2018 09:00
CHB110, 210, 310 06/13/2018 09:00
ENG110, 210, 310 06/14/2018 09:00
FIL110, 210, 310 06/15/2018 09:00
BYB110, 210, 310 06/18/2018 09:00
HEB110, 210, 310 06/18/2018 09:00
GES110, 210, 310 06/19/2018 09:00
GRF110, 210, 310 06/19/2018 09:00
AFR110, 210, 310 06/20/2018 09:00
SLK110, 210, 310 06/20/2018 09:00
SOS110, 210, 310 06/21/2018 09:00
LAT110, 210, 310 06/22/2018 09:00
DTS110, 210, 310 06/22/2018 09:00

NGOS Eksamenrooster Semester 1

Die NGOS eksamen begin op 05/14/2018. 

NGOS Semester 1 14 Mei – 30 Mei 2018
Onderwysteorie 14/05/2018 09:00
Afrikaans SF 16/05/2018 09:00
Begeleiding en berading 18/05/2018 09:00
Werkgeïntegreerde leer 21/05/2018 09:00
Sosiale wetenskap 22/05/2018 09:00
Engels SF 23/05/2018 09:00
Lewensoriëntering 25/05/2018 09:00
Algemene didaktiek 28/05/2018 09:00
Wiskunde SF 30/05/2018 09:00