'n Vrye Afrikaanse Hoër Onderwysinstelling

Die besluite van die Universiteite van Pretoria en Stellenbosch oor die verandering in hulle taalbeleid het groot emosionele reaksie by Afrikaanssprekendes ontlok – en tereg ook. Om in jou moedertaal onderrig te word tot op hoogste akademiese vlak is immers ’n reg wat selfs deur ’n internasionale instansie soos UNESCO onderskryf word.

Die AP Akademie in Pretoria is een so ’n instelling wat ‘n intellektuele tuiste vir Afrikaanse studente wil wees. Die AP Akademie wil egter nie net sy onderrig in Afrikaans as moedertaal aanbied nie, maar dit ook onbeskaamd op ‘n Christelike basis vestig.

Die AP Akademie kom al ’n lang pad. Dit is in 1999 by die Departement van Onderwys as ’n privaat tersiêre inrigting geregistreer met registrasienommer 1999/HE08/001. Die AP Akademie het die bevoegdheid om die grade B.A. (in Lettere en Wysbegeerte), BDiv. (in Teologie) en die Nagraadse Gevorderde Onderwys Sertifikaat (NGOS) toe te ken.

Ons het dus ’n antwoord op die huidige krisis in die universiteitswese. Trouens, die situasie is lank reeds voorsien en die grondslag gelê vir ’n vrye en innoverende Afrikaanse en veral Christelike universiteit. Ons nooi almal vir wie Afrikaans as universiteitstaal ononderhandelbaar is uit om hulle gewig by die AP Akademie in te gooi.

U kan ons gerus skakel vir meer besonderhede of ons selfs kom besoek en gesels. Ons is te Farendenstraat 430, Sunnyside, Pretoria geleë. Die telefoonnommer is 012 344 3960. Besoek gerus ook ons webwerf by www.apa.ac.za. Kontak gerus die APA bemarkingspan per epos by: bemarking@apa.ac.za, tel: 012 344 3960.

U is ook welkom om ‘n finansiële bydrae te maak. Trouens, u betrokkenheid is onontbeerlik in die bereiking van ons ideaal.

Oorweeg dit asb. om vir ons ‘n donasie te gee deur ‘n maklike aanlyn betaling te maak via PayGate. Ons aanvaar onder meer: VISA, MASTERCARD en ZAPPER.

 

Kies hier vir aanlyn donasie

Bepalings en voorwaardes

Indien u ‘n direkte betaling wil maak, is ons rekeningbesonderhede:
Bank: ABSA
Rekeningnaam: AP Akademie
Rekeningnommer: 4085895656
Tipe rekening: Tjek

U kan ook ‘n debietorder vir ‘n maandelikse bydrae teken. Indien u ons skakel, stuur ons vir u ‘n debietordervorm. Alle bydraes aan die AP Akademie is belastingaftrekbaar en ons kan vir u ‘n IT18A sertifikaat uitreik op versoek. Kontak ons indien u ‘n donasie gemaak het en u ‘n IT18A sertifikaat wil hê. 

Kom belê in die toekoms van Afrikaanse, klassiek-Christelike hoër onderwys!

Word 'n vriend van die APA!

Deel die bladsy: