Deeltydse dosent(e) in Geografie

Vir Eerste-, tweede en derdejaarstudente. NKR-vlakke 5, 6 en 7.

Beskikbaar vanaf 1 Januarie 2019

Vereistes: ’n Toepaslike tersiêre kwalifikasie (minstens Honneurs) in die tersaaklike vakgebied. Onderrigervaring sal in u guns tel. Stuur ’n aansoek bestaande uit ’n verkorte CV en dekbrief, gerig aan die rektor en registrateur, per e-pos aan: elke.nicklbauer@apa.ac.za

Aansoeke sluit op 7 Desember 2018 om 12:00.

Deeltydse dosent(e) in Geografie

Vir Eerste-, tweede en derdejaarstudente. NKR-vlakke 5, 6 en 7.

Beskikbaar vanaf 1 Januarie 2019

Vereistes: ’n Toepaslike tersiêre kwalifikasie (minstens Honneurs) in die tersaaklike vakgebied. Onderrigervaring sal in u guns tel. Stuur ’n aansoek bestaande uit ’n verkorte CV en dekbrief, gerig aan die rektor en registrateur, per e-pos aan: elke.nicklbauer@apa.ac.za

Aansoeke sluit op 7 Desember 2018 om 12:00.

Deeltydse dosent(e) in Wiskunde

Vir Eerste-, tweede en derdejaarstudente. NKR-vlakke 5, 6 en 7.

Beskikbaar vanaf 1 Januarie 2019

Vereistes: ’n Toepaslike tersiêre kwalifikasie (minstens Honneurs) in die tersaaklike vakgebied. Onderrigervaring sal in u guns tel. Stuur ’n aansoek bestaande uit ’n verkorte CV en dekbrief, gerig aan die rektor en registrateur, per e-pos aan: elke.nicklbauer@apa.ac.za

Aansoeke sluit op 7 Desember 2018 om 12:00.

Deeltydse dosent(e) in Afrikaans vir NGOS studente

Vir studente op NKR vlak 8.

Beskikbaar vanaf 1 Januarie 2019

Vereistes: ’n Toepaslike tersiêre kwalifikasie (minstens Meestersgraad) in die tersaaklike vakgebied. Onderrigervaring sal in u guns tel. Stuur ’n aansoek bestaande uit ’n verkorte CV en dekbrief, gerig aan die rektor en registrateur, per e-pos aan: elke.nicklbauer@apa.ac.za

Aansoeke sluit op 7 Desember 2018 om 12:00.