Stuur vir ons ‘n Boodskap

Kontak ons gerus vir enige verdere navrae. Maak gerus gebruik van die onderstaande kontak vorm.

Die Kampus in Pretoria

Die Registrateur. Die Afrikaanse Protestantse Akademie

Phone
+ 27 (0)12 344 3960/1/2

Email
info@apa.ac.za