Administratiewe Personeel

Prof. dr. GDS Smit

Rektor (Hoof van die APA)

Prof. dr. GDS Smit

BA, BAHons, BTh (APA), MA (Grieks), MA (Semitiese Tale), DLitt. (Antieke tale, UP)

Prof. dr. SD Nel

Registrateur

Prof. dr. SD Nel

BA, BAHons, BTH, DiplTeol, MA (Afrikaans, UNISA), PhD (UP)

Me. E Nicklbauer

PA vir Rektor en Registrateur

Me. E Nicklbauer

Hallo, ek’s Ilke, enige publieke en korporatiewe skakel of proses help ek graag meer.

Me. Saartjie Gerber

Sekretaresse: Voorgraadse Programme

Me. Saartjie Gerber

Me. EM Adendorff

Bibliotekaresse

Me. EM Adendorff

Almal noem my Tannie Elmarie. Ek is die bron van beskikbare studiemateriaal en komplimenterende boeke, vra my gerus.

Me. EA Bierman

Sekretaresse: NGOS

Me. EA Bierman

Hi, ek is Elanie met die oopdeurbeleid. Ek ontvang, help en laat jou graag welkom voel.

Mnr. AD Pieterse

Assistent Programkoördineerder: BA

Mnr. AD Pieterse

BA, BTh (APA), BAHons (UP), MA(Antieke Tale : Klasieke Tale).

Mev. Anke du Plessis

Kurikulum- en Kwaliteitsbeampte

Mev. Anke Du Plessis

Mnr. Paul Maré

ICT beampte

Mnr. Paul Maré

BSc. Informatics (IT Bestuur).

Mev. Dinah Steyn Nel

Bemarkingshoof en Assistent Programkoördineerder NGOS

Mev. Dinah Steyn Nel

Programkoördineerders

Prof. dr. A. Swanepoel

Programkoördineerder: BA

Prof. dr. A. Swanepoel

BA, DiplTeol (APA), MA (New Saint Andrews Kollege, VSA), MTh, DTh (Dogmatiek, UOFS)

Prof. dr. JAE Adendorff

Programkoördineerder: Teologie

Prof. dr. JAE Adendorff

BA, BD, NagrDiplTeol, MTh, DTh

Mnr. Albertus Breytenbach

Programkoördineerder: NGOS

Mnr. Albertus Breytenbach

BA, BAHons, MA (Engels, UP)

Akademiese personeel (Voltyds) Teologie

Prof. dr. JAE Adendorff

Diakoniologie, UOVS

Prof. dr. JAE Adendorff

BA, BD, NagrDiplTeol, MTh, DTh

Prof. dr. Alwyn Swanepoel

Dogmatologie

Prof. dr. Alwyn Swanepoel

BA, DiplTeol, MA (New Saint Andrews Kollege, VSA), MTh, DTh (Dogmatiek, UOFS)
Prof. dr. J. Bosman

Prof. dr. J Bosman

Diakoniologie en Missiologie

Prof. dr. J Bosman

BA, BTH, ThM, PhD (Diakoniologie, NWU)

Prof. dr. Gerrit Smit

Nuwe Testament

Prof. dr. Gerrit Smit

BA, BAHons, BTh (APA), MA (Grieks), MA (Semitiese Tale), DLitt (Antieke tale, UP)

Akademiese personeel (Voltyds) BA

Prof. dr. Danny Nel

Afrikaans

Prof. dr. Danny Nel

BA, BAHons, BD, DiplTeol, MA (Afrikaans, UNISA), PhD (UP)

Mnr. Andries Pieterse

Antieke Tale, Navorsingsmetodiek en Schola Scripta

Mnr. Andries Pieterse

Mev. Anke du Plessis

Akademiese Geletterdheid

Mev. Anke du Plessis

Akademiese personeel (Deeltyds) BA

MODULE DOSENT/E
Afrikaans Me. Mariaan Elsenaar , Me. Martjie Bosman en Prof. dr. Danny Nel
Bybelkunde Dr. Barend Hefer
Christelike Berading Ds. Wimpie Burger
Engels Me. Petro Marx
Filosofie Dr. Morné Diedericks en Dr. Andries Raath
Geografie Mnr. Winfred Schlüter en Mnr. Andries Buys
Gereformeerde Lewens- en wêreldbeskouing Prof. dr. Alwyn Swanepoel
Geskiedenis Dr. Jeanette van Rensburg
Grieks Dr. Barend Hefer
Hebreeus Mnr. Andries Pieterse
Inleiding tot Navorsingsmetodologie Mnr. Andries Pieterse
Kommunikasiekunde Dr. Annerie Geyer
Latyn Mnr. Andries Pieterse
Navorsing- en Statistiese Metodes Mnr. Hennie Gerber
Opvoedkunde Me. Mri Swanepoel
Rekenaargeletterdheid Mnr. Paul Mare
Rekenaartegnologie Mnr. Gulbert du Toit en Mnr. Paul Mare
Sepedi Me. Esbeth Kellerman
Sielkunde Dr. Mari-Heleen van Zyl-Henstock
Sosiologie Mnr. Pieter Cloete
Wiskunde Mnr. Josef Oosthuizen

Akademiese Personeel  NGOS

MODULE DOSENT/E
Seniorfase (Gr. 8 – 9)
Afrikaans Me. Riëtte Hugo
Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe Mnr. Piet Swanepoel
Engels Me. Dinah Nel
Lewensoriëntering Mnr. Riaan van Rooyen
Natuur Wetenskappe Mnr. Francois Coetzee
Sosiale Wetenskappe Mnr. Riaan van Rooyen
Voorligting, Begeleiding en Berading Me. Elizabeth Nel
Wiskunde Dr. Barbara Posthuma
Verdere Onderrig en Opleidingsfase (VOO) (Gr. 10 – 12)
Afrikaans Me. Riëtte Hugo
Ekonomie Mnr. Piet Swanepoel
Engels Me. Dinah Nel
Geografie Mnr. Andries Buys
Lewensoriëntering Mnr. Riaan van Rooyen
Rekenaartoepassingstegnologie Mnr. Gulbert du Toit
Voorligting, Begeleiding en Berading Me. Elizabeth Nel
Verbruikerstudie Me. Inge Daneel
Wiskunde Dr. Barbara Posthuma