Akademiese personeel TEOLOGIE

Ou Testament

Nuwe Testament

Ekklesiologie​

Dogmatologie

Diakoniologie en Missiologie

Prof. dr. JAE Adendorff: BA, BD, NagrDiplTeol, MTh, DTh (Diakoniologie, UOVS)

Prof. dr. GDS Smit: BA, BAHons, BTh (APA), MA (Grieks), MA (Semitiese Tale), DLitt (Antieke tale, UP)

Ds JL Schütte: BA, BTh (APA), MA (Teologie, UP) (Deeltyds)

Prof. dr. CA Swanepoel: BA, DiplTeol (APA), MA (New Saint Andrews Kollege, VSA), MTh, DTh (Dogmatiek, UOFS)

 

 

Prof. dr. J Bosman: BA, BD, ThM, PhD (Diakoniologie, NWU)

Akademiese personeel (Voltyds) BA

Afrikaans

Antieke Tale, Navorsingsmetodiek en Schola Scripta

Akademiese Geletterdheid

Prof dr SD Nel: BA, BAHons, BD, DiplTeol, MA (Afrikaans, UNISA), PhD (UP)

Mnr AD Pieterse: BA, BTh (APA), BAHons, MA (Antieke tale en Kultuur studies – Klassieke tale, UP)

Me A du Plessis: BA (APA), BAHons (Antieke tale en Kultuur studies, UP)

Akademiese personeel (Deeltyds) BA

Module

Dosente

Afrikaans
Bybelkunde
Christelike Berading
Engels
Filosofie
Geografie
Gereformeerde Lewens- en wêreldbeskouing
Geskiedenis
Grieks
Hebreeus
Inleiding tot Navorsingsmetodologie
Kommunikasiekunde
Latyn
Navorsing- en Statistiese Metodes
Opvoedkunde
Rekenaargeletterdheid
Rekenaartegnologie
Sepedi
Sielkunde
Sosiologie
Wiskunde

 

Me. Mariaan Elsenaar , Me. Martjie Bosman en Prof. dr. Danny Nel
Dr. Barend Hefer
Ds. Wimpie Burger
Me. Petro Marx
Dr. Morné Diedericks en Dr. Andries Raath
Mnr. Winfred Schlüter en Mnr. Andries Buys
Prof. dr. Alwyn Swanepoel
Dr. Jeanette van Rensburg
Dr. Barend Hefer
Mnr. Andries Pieterse
Mnr. Andries Pieterse
Dr. Annerie Geyer
Mnr. Andries Pieterse
Mnr. Hennie Gerber
Me. Mri Swanepoel
Mnr. Paul Mare
Mnr. Gulbert du Toit en Mnr. Paul Mare
Me. Esbeth Kellerman
Dr. Mari-Heleen van Zyl-Henstock
Mnr. Pieter Cloete
Mnr. Josef Oosthuizen

Akademiese personeel NGOS

Modules

Dosent

Seniorfase (Gr. 7 - 9)

Afrikaans 
Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe 
Engels 
Lewensoriëntering
Natuur Wetenskappe
Sosiale Wetenskappe
Voorligting, Begeleiding en Berading
Wiskunde
Me. Riëtte Hugo
Mnr. Piet Swanepoel
Me. Dinah Nel
Mnr. Riaan van Rooyen
Mnr. Francois Coetzee
 Mnr. Riaan van Rooyen
Me. Elizabeth Nel
Dr. Barbara Posthuma

Verdere Onderrig en Opleidingsfase (VOO) (Gr. 10 - 12)

Afrikaans

Ekonomie

Engels

Geografie

Lewensoriëntering

Rekenaartoepassingstegnologie

Voorligting, Begeleiding en Berading

Verbruikerstudie

Wiskunde

Me. Riëtte Hugo
Mnr. Piet Swanepoel
Me. Dinah Nel
Mnr. Andries Buys
Mnr. Riaan van Rooyen
Mnr. Gulbert du Toit
Me. Elizabeth Nel
Me. Inge Daneel
Dr. Barbara Posthuma