Akademiese personeel TEOLOGIE

Ou Testament

Nuwe Testament

Ekklesiologie​

Dogmatologie

Diakoniologie en Missiologie

Prof. dr. JAE Adendorff: BA, BD, NagrDiplTeol, MTh, DTh (Diakoniologie, UOVS)

Prof. dr. GDS Smit: BA, BAHons, BTh (APA), MA (Grieks), DLitt (Antieke tale, UP)

Ds JL Schütte: BA, BTh (APA), MA (Teologie, UP) (Deeltyds)

Prof. dr. CA Swanepoel: BA, DiplTeol (APA), MA (New Saint Andrews Kollege, VSA), MTh, DTh (Dogmatiek, UOFS)

 

 

Prof. dr. J Bosman: BA, BD, ThM, PhD (Diakoniologie, NWU)

Akademiese personeel (Voltyds) BA

Afrikaans

Antieke Tale, Navorsingsmetodiek en Schola Scripta

Akademiese Geletterdheid, Engels en Sepedi

Engels, Politieke Wetenskappe en Ekonomie

Prof dr SD Nel: BA, BAHons, BD, DiplTeol, MA (Afrikaans, UNISA), PhD (UP)

Dr AD Pieterse: BA, BTh (APA), BAHons, MA (Antieke tale en Kultuur studies – Klassieke tale, UP) PhD (UP)

Me E Kellerman: BA, BAHons, MA (Sepedi)

Dr L Mabille: BA, BAHons, PhD (Filosofie), PhD (Engels Letterkunde)

Akademiese personeel (Deeltyds) BA

Module

Dosente

Afrikaans
Bybelkunde
Christelike Berading
Engels
Ekonomie
Filosofie
Geografie
Gereformeerde Lewens- en wêreldbeskouing
Geskiedenis
Grieks
Hebreeus
Inleiding tot Navorsingsmetodologie
Kommunikasiekunde
Latyn
Navorsing- en Statistiese Metodes

Politieke Wetenskappe
Rekenaargeletterdheid
Rekenaartegnologie
Sepedi
Sielkunde
Sosiologie
Wiskunde
Me. Marianne Elsenaar en Prof. dr. Danny Nel
Dr. Barend Hefer
Ds. Wimpie Burger
Mnr. André van Dyk, Dr. L. Mabille en Me. Petro Marx
Dr. L. Mabille
Dr. Morné Diedericks en Dr. Andries Raath
Dr. Adriaan Odendaal, Dr. Hendrik Minnaar en Mnr. Andries Buys
Prof. dr. Alwyn Swanepoel
Dr. Jeanette van Rensburg
Dr. Barend Hefer
Dr. Andries Pieterse
Dr. Andries Pieterse
Dr. Hélanie Jonker
Dr. Andries Pieterse
Mnr. Hennie Gerber
 
Dr. L. Mabille
Mnr. Paul Mare
Mnr. Gulbert du Toit en Mnr. Paul Mare
Me. Esbeth Kellerman
Dr. Mari-Heleen van Zyl-Henstock
Vakant (aansoeke word tans verwerk)
Mnr. Josef Oosthuizen

Akademiese personeel NGOS

Modules

Dosent

Seniorfase (Gr. 7 - 9)

Afrikaans 
Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe 
Engels 
Lewensoriëntering
Natuur Wetenskappe
Sosiale Wetenskappe
Voorligting, Begeleiding en Berading
Wiskunde
Dr. Ebelie Maritz
Mnr. Piet Swanepoel
Me. Dinah Nel
Mnr. Riaan van Rooyen
Me. Naudene Maree
Mnr. Riaan van Rooyen
Me. Betsie Hartzer
Dr. Barbara Posthuma

Verdere Onderrig en Opleidingsfase (VOO) (Gr. 10 - 12)

Afrikaans
Ekonomie
Engels
Geskiedenis
Geografie
Landbouwetenskappe
Lewensoriëntering
Rekenaartoepassingstegnologie
Tweede Addisionele Tale
Voorligting, Begeleiding en Berading
Verbruikerstudie
Wiskunde
Dr. Ebelie Maritz
Mnr. Piet Swanepoel
Me. Dinah Nel
Mnr. Eddie Oberholzer
Mnr. Andries Buys
Me. Marika Grobler
Mnr. Riaan van Rooyen
Me. Dinah Nel
Me. Esbeth Kellerman
Me. Betsie Hartzer
Me. Inge Daneel
Dr. Barbara Posthuma
Deel die bladsy: