Administratiewe Personeel

Prof. dr. GDS Smit

Rektor (Hoof van die APA)

Prof. dr. GDS Smit

BA, BAHons, BTh (APA), MA (Grieks), MA (Semitiese Tale), DLitt. (Antieke tale, UP).

Lees meer oor Prof Gerrit

Prof. dr. SD Nel

Prof. dr. SD Nel

Registrateur

Prof. dr. SD Nel

BA, BAHons, BTH, DiplTeol, MA (Afrikaans, UNISA), PhD (UP).

Lees meer oor Prof. Danny

Me. E. Nicklbauer

Me. E Nicklbauer

PA vir Rektor en Registrateur

Me. E Nicklbauer

Hallo, ek’s Ilke, enige publieke en korporatiewe skakel of proses help ek graag meer.
Me. A. van der Westhuizen

Me. A van der Westhuizen

Sekretaresse: Fakulteit Lettere- en Wysbegeerte

Me. A van der Westhuizen

Goeie dag. My naam is Alet. Ek is die middelaar en skakel tussen die professore, dosente en studente. Vra gerus indien jy vasbrand.
Me. EM. Adendorff

Me. EM Adendorff

Bibliotekaresse

Me. EM Adendorff

Almal noem my Tannie Elmarie. Ek is die bron van beskikbare studiemateriaal en komplimenterende boeke, vra my gerus.

Me. EA Bierman

Sekretaresse: NGOS

Me. EA Bierman

Hi, ek is Elanie met die oopdeurbeleid. Ek ontvang, help en laat jou graag welkom voel.

Mnr. AD Pieterse

Assistent Programkoördineerder: BA

Mnr. AD Pieterse

BA, BTh (APA), BAHons (UP), MA(Antieke Tale : Klasieke Tale).

Me. Suné de Beer

Kurikulum- en Kwaliteitsbeampte

Me. Suné de Beer

BEd; BEd (Hons.).

Mnr. Paul Maré

ICT beampte

Mnr. Paul Maré

BSc. Informatics (IT Bestuur).

Me. Saartjie Gerber

Ontvangs

Me. Saartjie Gerber

Programkoördineerders

Prof. dr. A. Swanepoel

Prof. dr. A. Swanepoel

Programkoördineerder: BA

Prof. dr. A. Swanepoel

BA, DiplTeol (APA), MA (New Saint Andrews Kollege, VSA), MTh, DTh (Dogmatiek, UOFS).

Lees meer oor prof. Alwyn

Prof. Dr. JAE Adendorff

Prof. dr. JAE Adendorff

Programkoördineerder: Teologie

Prof. dr. JAE Adendorff

BA, BD, NagrDiplTeol, MTh, DTh

Lees meer oor prof. Koos

Me. M. Swanepoel

Programkoördineerder: NGOS

Me. M. Swanepoel

Mnr. A Breytenbach

Assistent Programkoördineerder: NGOS / Bemarker

Mnr. A Breytenbach

BA, BAHons, MA (Engels, UP)

Akademiese personeel (Voltyds)

Prof. dr. JAE. Adendorff

Prof. dr. JAE Adendorff

Bibliologie: Ou Testament

Prof. dr. JAE Adendorff

BA, BD, NagrDiplTeol, MTh, DTh

Lees meer oor prof. Koos

Prof. dr. SD Nel

Prof. dr. SD Nel

Akademiese geletterdheid

Prof. dr. SD Nel

BA, BAHons, BTH, DiplTeol, MA (Afrikaans, UNISA), PhD (UP).

Lees meer oor prof. Danny

Prof. dr. J. Bosman

Prof. dr. J Bosman

Diakoniologie en Missiologie

Prof. dr. J Bosman

BA, BTH, ThM, PhD (Diakoniologie, NWU).

Lees meer oor prof. Bosman

Prof. dr. A. Swanepoel

Prof. dr. A. Swanepoel

Dogmatologie

Prof. dr. A. Swanepoel

BA, DiplTeol (APA), MA (New Saint Andrews Kollege, VSA), MTh, DTh (Dogmatiek, UOFS).

Prof. dr. GDS Smit

Bibliologie: Nuwe Testament

Prof. dr. GDS Smit

BA, BAHons, BTh (APA), MA (Grieks), MA (Semitiese Tale), DLitt. (Antieke tale, UP).

Prof. J. Schutte

Ds. JL Schütte

Ekklesiologie

Ds. JL Schütte

BA, BTH, MTh.

Akademiese Personeel (Deeltyds)

Mnr. AG du Toit

Mnr. AG du Toit

BSc, BScHons, MSc (Fisika, US), MSc (Rekenaarwetenskap, UNISA).

Me. R Lubbe

Me. R Lubbe

BA, NGOS (APA)

Me. P Marx

Me. P Marx

BA, BAHons (UP), MA (US).

Me. M Elsenaar

Me. M Elsenaar

BA, BAHons

Mnr. AD Pieterse

Mnr. AD Pieterse

BA, BTh (APA), BAHons (UP).

Dr. BJ Hefer

Dr. BJ Hefer

BA, BTh (APA), BAHons, MA (Grieks, NWU), PhD (Grieks, NWU)
Dr. AJ. Posthuma

Dr. AJ Posthuma

Dr. AJ Posthuma

BA (UP), THOD (NKP), BAHons, MA, DLitt et Phil (UNISA).

Me. MA Swanepoel

Me. MA Swanepoel

THOD, VDO (UP), BEd, BEdHons, MTech(Ed) (TUT).

Dr. J Otto

Dr. J Otto

BA, BAHons, MA (UJ), BD, MDiv, DDiv (UP)

Me. E van Tonder

Me. E van Tonder

BA (APA); NGOS (PGCE) (NWU); Sertifikaat (Klere ontwerp)(Marinique Kollege); Clodec sertifikaat (Kleding en ontwerp)(TUT).

Me. G. van Wyk

Me. G. van Wyk

B.Soc.Sc. Hons. (Sielkunde)(UOVS); PROFESSIONELE REGISTRASIES: Psigometris Health Professions Council of SA 1982 (tot en met 2012); Praktisyn Neuro-Linquistic Programming ; Praktisyn Neethlingh Brein Instrument® (profilering); Edu-Kinesthetics Educational Kinesiology Foundation, California.

Mnr. R. van Rooyen

Mnr. R. van Rooyen

B Sc. (Ed)(PU vir CHO); B. Ed (Psych)(Hons.)(UNISA).

Dr. SL Kotzé

Dr. SL Kotzé

BA, BAHons, MA (Bedryfsosiologie), PhD (Organisasiegedrag, UP)

Mnr. JE Oosthuizen

Mnr. JE Oosthuizen

BSc (Wiskunde en Statistiek, UJ), BA, BTh (APA), BAHons (UP)

Dr. MH van Zyl-Henstock

Dr. MH van Zyl-Henstock

BA, BAHons, MA (RAU), DLitt et Phil (Sielkunde, UJ), NagrDipl Kindergesondheid (WITS)

Mnr. AB Smit

Mnr. AB Smit

BA, MA (Stads- en Streekbepanning, US)

Prof. dr. AWG Raath

Prof. dr. AWG Raath

BJuris, LLB (PU vir CHO), MA, DPhil (Wysbegeerte, UOVS)

Dr. J van Rensburg

Dr. J van Rensburg

BBibl, Nagraadse Dip (Museumkunde), BAHons, MHCS, D Phil (Kultuurgeskiedenis, UP)

Ds. WA Burger

Ds. WA Burger

BA, BAHons(UP), DiplTeol(APA), MA (Semitiese Tale, UP), Bth(APA)

Me. MA Bosman

Me. MA Bosman

BA, BAHons, MA (Afrikaans), HOD

Mnr. PJS Swanepoel

Mnr. PJS Swanepoel

BA, Bed (UP), THOD (NKP)

Mnr. MA Buys

Mnr. MA Buys

BA, HOD, BAHons, MA (Geografie en Omgewingstudie, PU vir CHO)

Me. J Jacobs

Me. J Jacobs

Mnr. HJ Gerber

Mnr. HJ Gerber

BCom, BComHons, MCom (Statistiek, UP)