Akademiese personeel TEOLOGIE

Ou Testament

Nuwe Testament

Ekklesiologie​

Dogmatologie

Diakoniologie en Missiologie

Prof. dr. JAE Adendorff: BA, BD, NagrDiplTeol, MTh, DTh (Diakoniologie, UOVS)

Prof. dr. GDS Smit: BA, BAHons, BTh (APA), MA (Grieks), DLitt (Antieke tale, UP)

Ds JL Schütte: BA, BTh (APA), MA (Teologie, UP) (Deeltyds)

Prof. dr. CA Swanepoel: BA, DiplTeol (APA), MA (New Saint Andrews Kollege, VSA), MTh, DTh (Dogmatiek, UOVS)

Prof. dr. J Bosman: BA, BD, ThM, PhD (Diakoniologie, NWU)

Akademiese personeel (Voltyds) BA

Afrikaans

Antieke Tale, Navorsingsmetodiek en Schola Scripta

Akademiese Geletterdheid, Engels en Sepedi

Engels, Politieke Wetenskappe en Ekonomie

Prof dr SD Nel: BA, BAHons, BD, DiplTeol, MA (Afrikaans, UNISA), PhD (UP)

Dr AD Pieterse: BA, BTh (APA), BAHons, MA (Antieke tale en Kultuur studies – Klassieke tale, UP) PhD (UP)

Me E Kellerman: BA, BAHons, MA (Sepedi)

Dr L Mabille: BA, BAHons, PhD (Filosofie), PhD (Engels Letterkunde)

Akademiese personeel (Deeltyds) BA, BSocSci en NGOS

Dosente

 • Me. Angelique Pieterse
 • Me. Eulanie Fourie
 • Dr. Barend Hefer
 • Ds. Wimpie Burger
 • Mnr. André van Dyk
 • Dr. L. Mabille
 • Mev. Petro Marx
 • Dr. Morné Diedericks
 • Dr. Andries Raath
 • Dr. Adriaan Odendaal
 • Dr. Hendrik Minnaar
 • Dr. Jeanette van Rensburg
 • Dr. Barend Hefer
 • Me. Iliz-Mari De Beer
 • Dr. Hélanie Jonker
 • Mnr. Hennie Gerber
 • Mnr. Paul Maré
 • Mnr. Gulbert du Toit
 • Me. Esbeth Kellerman
 • Dr. Mari-Heleen van Zyl-Henstock
 • Prof. dr. Johan Zaaiman
 • Mnr. Josef Oosthuizen
 • Dr. Ebelie Maritz

 • Mnr. Piet Swanepoel

 • Me. Dinah Nel

 • Mnr. Riaan van Rooyen

 • Me. Naudene Maree

 • Me. Betsie Hartzer

 • Dr. Barbara Posthuma

 • Mnr. Eddie Oberholzer
 • Me. Marika Grobler
 • Me. Inge Daneel
Deel die bladsy: