Sieners in plaas van kykers

deur: prof. Alwyn Swanepoel

(Toespraak gelewer ter bekendstelling van die inisiatiewe van die AP Akademie, Kragdag 15 Junie 2017).

Selfstandigheid is belangrik, ook as dit by universiteite kom. Maar om selfstandig te wees in tersiêre vorming en opleiding gaan oor baie meer as net selfstandige fondse. Die rede is dat jy ook op selfstandige wyse gekondisioneer mag wees deur die tydsgees. Jy kan verder ook op selfstandige wyse nie veel meer wees nie as ’n opportunis wat ’n gaping in die mark raakgesien het. Daarom is dit vir die Afrikaanse Protestantse Akademie (APA) belangrik om meningsvormers van die toekoms te vorm wat baie meer as net selfstandig is.

Lees meer

’n Wortelsaak in ons tradisie

deur: prof. Alwyn Swanepoel

(Toespraak gelewer by Orania se Burgerraadsdinee, April 2016)

Een van die wonderlike dinge van ’n aand soos vanaand is dat ons werklik rede het om fees te vier oor wat deur die genade rééds bereik is. Natuurlik het ons alles behalwe gearriveer, maar hoe wonderlik dat ons kan terugkyk en sien hoe grondgebied en instellings, denkapparaat en praktyke, al ’n bepaalde momentum en diepte begin kry het.

Daar is ’n opgewondenheid onder ’n volgende geslag, een van die beste tekens dat jou visie geslaagd is. Ons kan, danksy ons leiers, in die hoogste kringe saampraat met ons eie woorde en konsepte: ’n alternatiewe moderniteit, gemeenskapsfederalisme, ’n ander idee-raamwerk, ’n ander logika, veelvuldige identiteite, ensovoorts. Genoeg is alreeds reeds gedoen om tong in die kies, en buite die kies, te sê dat ons duidelik weet wat ons bedoel as ons stel dat ons met iets op weg is wat ook die teenoorgestelde van die ATKV kan wees. Ons sou ook wou praat van die VKTA – die verbeeldingryke klassieke tradisie onder Afrikaners, of miskien sagter op die oor: die visie van die klassieke tradisie onder Afrikaners.

Lees meer

Sola Gratia

deur: Charlotte Möller

(Charlotte Möller is ‘n B.Th. – student aan die AP Akademie)

‘n Kerkdeur roep dit uit …

In die aanloop tot die 500-jarige herdenking van die Reformasie mag gelowiges nie ore wegdraai om nie meer na die ou-ou eggo van die kerkdeur-evangelie te wil luister nie.

Die kerkvader Aurelius Augustinus (354) was die kerkdeur-baanbreker om die fondament van die Verlossingsleer te lê:  “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie” (Efes. 2:8-9).

Lees meer
Deel die bladsy: