Die akademiese jaar lê vir vir elk voor wat opsigself vele uitdagings gaan teweeg bring.  Die voorreg om by ‘n instelling soos die Afrikaanse Protestantse Akademie (APA) te mag studeer in hierdie tye waar die wêreld stukkend is en nie meer na behore die onderskeid kan tref tussen wat reg en verkeerd is nie, behoort gekoester te word.  

Namens die Raad wil ons eerstens baie dankie sê vir al die personeel van die APA wat elk ‘n bydrae maak om ons trotse instelling op ‘n baie hoë standaard te laat funksioneer.  Elke student wat hier afstudeer gaan die wêreld in, nie net met ‘n bewese akademiese kennis nie, maar ook met begronding vasgeanker vanuit die Woord van God.  Dit is inderdaad die groot waarde wat elk suiwer rig om ons kultuuropdrag  hier op aarde positief te kan uitleef.

Vir die studente wil ons graag baie sterkte vir die jaar wat voorlê toewens.  Die voorreg om te mag studeer is nie elke persoon beskore nie en is dit daarom vir diegene wat dit wel kan doen, ‘n geleentheid wat na die beste van mens se vermoëns aangegryp moet word.  Student wees is ‘n baie besonderse tyd in enige mens wat dit kan ervaar se lewe.  Vir diegene wat na skool dit doen is dit inderdaad die geleentheid om buiten die studies ook ‘n heerlike jongmens lewe te kan ervaar saam met mede-studente.  Benut dit ook positief.

Mag elkeen gedurende 2024 ‘n ware ambassadeur wees vir die waardes waarvoor die APA staan.   Dit is wat ewigheidswaarde inhou en waarop ons end-uit die toekoms kan en moet bou.

Vriendelike groete 

Bennie van Zyl

Kanselier en Voorsitter van die Raad van die APA

Deel die bladsy: