Legitimasiegeleentheid 2018

Die legitimasie van die afgestudeerde teologiese studente van die AP Kerk vind plaas DV 28 Januarie 2018 om 18:00 by die AP Kerk Pretoria-Oos tydens die jaarlikse openingsgeleentheid van die APA. Se├źn word die studente in hulle bediening toegebid.

Afsterwe van Ds. MC Adendorff

Die APA het met leedwese kennis geneem van die afsterwe van ds. MC Adendorff op 1 November 2017. Hy was die eerste kanselier van die APA. Ons innige meegevoel word betuig aan sy eggenote, kinders, kleinkinders en familie. Sy heengaan word diep betreur.

Deel die bladsy: