Amptelike opening van Die Afrikaanse Protestantse Akademie 2019

Datum:  Sondag, 20 Januarie 2019

Tyd: 18:00 Openingsdiens

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos

Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, PRETORIA

————————————————————————————————-

APA TEOLOGIESE DAG

Datum: Maandag, 21 Januarie 2019

Tyd: 9:00 – 13:10

Verrigtinge word met ‘n vleisbraai afgesluit.

Tema: Verhouding tussen Kerk en Staat en die hedendaagse rol van die NGb Art 36

Departement: Diakoniologie en Missiologie

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, PRETORIA

 

PROGRAM

TYD

ONDERWERP PERSOON/PERSONE VERANTWOORDELIK
9:00 – 9:15 OPENING EN VERWELKOMING Prof. GDS (Gerrit) Smit
9:15 – 10:00 SESSIE 1:

Dordt se betekenis vir die AP Kerk oor volkere verhoudinge in Kerk en Staat

Ds. JL (Johan) Schütte
10:00 – 11:00 BESPREKING EN SAMEVATTING  Prof. GDS (Gerrit) Smit
11:00 – 11:20 KOFFIE/TEE
11:20 – 12:00 SESSIE 2a:

NGb Art 36 – Teks en interpretasie

 

Prof. J (Johan) Bosman

12:00 – 12:40 SESSIE 2b:

Die Teo-politiese aard van NGb Art 36

 

Prof. CA (Alwyn) Swanepoel

12:40 – 13:00 BESPREKING EN SAMEVATTING Prof. JAE (Koos) Adendorff
13:00 – 13:10 AFSLUITING Prof. JAE (Koos) Adendorff
13:10 MIDDAGETE  

RSVP voor of op 16 Januarie 2019 per e-pos by info@apa.ac.za of skakel 012 344 3960.

Deel die bladsy: